Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PZPSW W HRUBIESZOWIE W 2016 ROKU I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 354130 - 2015; data zamieszczenia ogłoszenia: 28.12.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324824 - 2015 r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych...

Zmiany w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie w roku 2016

W związku z uchybieniem polegającym na braku publikacji na stronie BIP Zamawiającego załącznika 2.4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie w roku 2016

Numer ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych: 324824 - 2015; Data zamieszczenia: 30.11.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie , ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie,...

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę artykułów spożywczych do stołówki PZPSW w Hrubieszowie i udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 402010 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 381124 - 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie w roku 2015 r.

Numer ogłoszenia w biuletynie UZP: 381124 - 2014; Data zamieszczenia: 20.11.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie , Ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie,...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przetarg na wykonanie zadania: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku PZPSW w Hrubieszowie w celu wydzielenia pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej

Dokumentacja przetargu na wykonanie zadania: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku PZPSW w Hrubieszowie w celu wydzielenia pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej Numer ogłoszenia: 44415 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że dnia 17.12.2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru oferty na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku PZPSW w Hrubieszowie w celu wydzielenia...

Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawę produktów żywnościowych w roku 2014

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że w dniu 04.12.2013 r. dokonano oceny ofert na realizację zadania pn. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie w roku kalendarzowym 2014”. W...

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert / na wykonanie dokumentacji projektowej

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku PZPSW w Hrubieszowie w celu wydzielenia pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej" I....

Ogłoszenie / zaproszenie do składania ofert na dostawę art. spożywczych do stołówki PZPSW w roku 2014

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie w roku kalendarzowym 2014” Szczegóły znajdują...